Sökes: Forskningskoordinator (postdok) i tillämpat kulturarv

Kalmar läns museum och Linnéuniversitetet skapar en gemensam forsknings- och utvecklingsmiljö, som främjar samhällsrelevanta tillämpningar av kulturvetenskaplig forskning, särskilt i relation till kulturarv – tillämpat kulturarv – för att ytterligare utvecklas som en viktig drivkraft i samhällsutvecklingen.

Kalmar läns museum och Linnéuniversitetet i samverkan söker

Forskningskoordinator (postdok) i tillämpat kulturarv

Vi söker Dig som:

  • är disputerad i för tjänsten relevant ämne
  • kan bedriva självständig forskning, samordna fou-verksamhet och har erfarenhet av att arbeta med att skriva ansökningar
  • är engagerad, drivande och resultatorienterad
  • har erfarenhet av kulturpolitik och/ eller verksamhet i kulturarvssektorn
  • har erfarenhet av projektledning
  • samarbetar smidigt, tar nya kontakter och har en utpräglad ansvarskänsla.

Utlysningen avser ett år, men förlängs om erforderliga beslut fattas till 3 år.

Kalmar läns museum anställer forskningskoordinatorn, men arbetet utförs såväl vid museet som vid Linnéuniversitetet, Institutionen för kulturvetenskaper, campus Kalmar.

Ansökan: CV, publikationslista (publikationer skickas in på anmodan) och ett personligt brev. I brevet beskriver Du dig själv, din forskning och din erfarenhet inom de områden som är relevanta för anställningen. Särskild vikt ska läggas på hur Du ser på kulturarvets samhällsrelevans och hur frågan kan utvecklas, reflektioner över kulturpolitiska trender samt vad just Du kan bidra med i vårt arbete. Det personliga brevet bör ej omfatta mer än fem A4-sidor.

Ansökan skickas på mail till Guje Olofsson, personalansvarig Kalmar läns museum senast 2014-02-28 guje.olofsson@kalmarlansmuseum.se

För eventuella frågor, kontakta Örjan Molander, museichef Kalmar läns museum orjan.molander@kalmarlansmuseum.se, 0480-451305 eller Niklas Ammert, prodekan Linnéuniversitetet, niklas.ammert@lnu.se, 0480-446476

Facklig företrädare för Kalmar läns museum Eva-Lena Holmgren DIK 0480-451314. Facklig företrädare för Linnéuniversitetet nås på deras växel 0480-446000.