Spelpjäs av bärnsten ingick i vikingatida sällskapsspel

Senet sägs vara det äldsta spel vi känner till som fortfarande spelas. Spelet var populärt redan i det forna Egypten för 5 500 år sedan. Ett av de äldsta kända spelen från Skandinavien är det vikingatida brädspelet ”hneftafl”.

Den spelpjäs i bärnsten som finns på bilden, hittades i en vikingatida grav i Harby strax norr om Ljungbyholm. Kungen var den mest värdefulla spelpjäsen i ”hneftafl”. Den pjäs som är utformad som en snidad statyett med ansikte, kan ha varit just en kungapjäs. Man har i efterhand försökt att rekonstruera spelreglerna, men förutom att det var ett tvåmansspel känner vi inte till hur man spelade under vikingatid.

Bärnsten, som är fossil kåda, var redan under äldre stenålder en eftertraktad vara till smycken och andra statusföremål. Därför är det inte konstigt att finare spelpjäser tillverkades i just bärnsten under järnåldern.

Flera andra fynd från järnåldern har gjorts på samma plats. Man har hittat ett bågspänne till klädedräkten, en armring, 14 spännbucklor, kniv, nål, delar till hästutrustning, pärlor, åtta spjutspetsar, fem svärd och en yxa.

Tidsålder: Järnåldern

Spelpjäs från medeltiden

Foto: Pierre Rosberg, Kalmar läns museum