Fornborg vid en planerad våtmark

Under 2-3 april 2009 genomförde Kalmar läns museum en arkeologisk förundersökning i anslutning till en registrerad fornborg på fastigheten Grisbäck 3:11, Söderåkra socken. Undersökningen orsakades av att det skulle anläggas en våtmark i området mellan fornborgen och ett mindre vattendrag, Grisbäcken. Ladda ner rapporten