Igelösa åsar. Arkeologisk undersökning 1961.

Nu är rapporten om de arkeologiska undersökningarna vid Igelösa åsar 1961 klar. Utgrävningen resulterade i att flera brandgravar från vikingatiden blev kända. Utöver dessa påträffades också intressanta lämningar från bondestenåldern med rikliga mängder av keramik och flintföremål. Gravarna och stenåldersboplatsen har tidigare behandlats i olika artiklar men för första gången finns nu en sammanställning av hela undersökningen.  Ladda ner rapporten