Ny utställning ger energisparande tips till fastighetsägare

Från och med den 3 maj hälsar vi dig välkommen till vår nya utställning om varsam energieffektivisering av hus! Här kommer du som fastighetsägare att få en mängd konkreta tips och vägledning om hur du kan göra ditt hem mer energisnålt samtidigt som du bevarar charm och kulturhistoriska värden.

Funderar du på hur du kan spara energi utan att kompromissa med karaktären på din villa? Är du osäker på om det är dags att byta ut de gamla fönstren eller originaldörren? I utställningen kommer du inte bara att hitta svar på dina frågor, utan också bli inspirerad att göra din bostad mer energismart. Genom energibesparande åtgärder kan du både spara pengar och bidra till klimatarbetet.

Utställningen Energismart – energieffektivisera varsamt visar olika sätt att spara energi i hemmet för att skapa en hållbar framtid för både våra bostäder och samhället i stort. Den presenterar olika lösningar, som solenergianläggningar och energisnåla åtgärder, som inte bara är varsamma för ditt hus utan också mer miljövänliga för kommande generationer.

Utställningen är en del av Kalmar läns museums engagemang för att främja hållbarhet och bevarandet av kulturhistoriska värden. Med utställningen vill vi erbjuda praktisk och konkret vägledning samt inspirerande exempel för att sprida kunskap och bidra till en mer energieffektiv och hållbar framtid.

Med ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen Kalmar län har vi utvecklat denna utställning som kommer att visas fram till den 1 september 2024. Ta chansen att besöka oss och få värdefulla insikter om energieffektivisering och hållbarhet!

Under hela utställningsperioden går det att boka visningar för grupper. 

Läs mer om utställningen Energismart – energieffektiversa varsamt