Tider för guidade publika visningar av grävningen i Treby borg

Årets grävning i Treby borg har börjat! Under våren är allmänheten välkommen till två guidade publika visningar

Treby borg är en av Ölands mindre kända borgar och ligger på Alvaret på södra Öland mellan de mer namnkunniga borgarna Eketorp och Triberga. Med sina tre sammansatta cirklar avviker Treby från alla andra borgar på Öland. Syftet med årets undersökningar är att säkra källmaterial som kan hjälpa till att datera aktiviteten i borgen, att avgöra om de olika delarna av borgen använts samtidigt och vilka aktiviteter som har ägt rum i borgen. En tidigare, opublicerad, grävning utfördes i borgen 1966, då man bland annat grävde fram ett hus och gjorde flera spektakulära fynd. 

Under två perioder i 2024, tre veckor i maj och fyra veckor i september/oktober, kommer arkeologiska utgrävningar att äga rum vid Treby borg. Utgrävningen är en del av forskningsprojektet ”Kris, konflikt och klimat — samhällsförändring i Skandinavien år 300–700”. Båda utgrävningarna genomförs som fältkurser för arkeologistudenter. Grävningarna leds i maj av Stockholms universitet under ledning av professor Sven Isaksson och i september-oktober av Linnéuniversitetet under ledning av docent Ludvig Papmehl-Dufay. Arkeologer från Museiarkeologi Sydost på Kalmar läns museum kommer också att vara delaktiga i fältkurserna.

Allmänheten är välkommen att delta i guidade publika visningar följande tider:

  • Lördag 11 maj kl. 13-15
  • Lördag 18 maj kl. 13:00 & 14:00

Vägbeskrivning 

  • Om du kommer från Kalmar/Färjestaden: Kör på väg 136 mot Ottenby/Mörbylånga. I södra Möckleby svänger du vänster in på Torngårdsvägen. Fortsätt till Solberga där du svänger vänster och kör till anvisad parkeringsplats.
  • Om du kommer från Gårdby/Alby: Kör på väg 136. I Torngård svänger du höger in på Torngårdvägen. Kör till Solberga där du svänger höger och fortsätter fram till anvisad parkeringsplats.

Parkering 

Parkeringsplats finns vid Träby gård. Från parkeringen till Treby borg och utgrävningarna är det en kort promenad.