Utställningar och kluster

Utställningskonceptet “Spot on”

Inom ramen för platsutveckling som projektet Unika historiska Kalmar län genomför, stödjer och främjar projektet samverkan mellan lokala företag och föreningar. I samband med det byggs och visas också utställningsformatet ”Spot on” som synliggör platsernas kulturarv. Utställningen placeras i det offentliga rummet för att göra den tillgänglig för en bredare publik. Utställningen består av flera moduler som gör att den går att montera ner och flytta mellan olika platser i länet. Målet är att hitta en bra plats som stämmer överens med utställningens tema och samarbetspartners.

Hittills har utställningens olika teman och platser varit:

  • Besöksmål i Västervik, Västervik, sommaren 2022
  • Kyrkeby bränneri, Vissefjärda, våren 2022
  • Störst av allt är kärleken, Nybro, våren 2022
  • Trähusproduktion i Kalmar län, Oskarshamn, hösten 2021
  • Trähustraditioner i Kalmar län, Högsby, hösten 2021
  • Mat och dryck i historiska Kalmar län, Mörbylånga och Hultsfred, sommaren 2021

Projektet har dessutom producerats två stycken utställningar i samverkan med enskild verksamhetsutveckling med fokus på att förstärka besöksmålet:

  • Casimirsborgs gård (om jordbrukets historia, herrgårdar och slott)
  • Tjorvenmuseum (om Itera-cykeln och Husqvarna plast)