Utställning med tips om besöksmål i Västervik

Färdas i rälsbuss från förra seklet, vandra bland fornlämningar eller djupdyk i marinhistoria! I Västerviks kommun finns mycket natur och kultur att uppleva och utforska.

Projektet har tillsammans med Västerviks Museum och Västerviks kommun tagit fram utomhusutställning på Spötorget i Västervik som berättar om platsens olika besöksmål utifrån fyra olika teman. Den handlar bland annat om Västerviks kommun som ett av landets mest framträdande bronsåldersområden och ett av de största hällristningsområdena i norra Europa. Utställningen fokuserar också på Västervik som kust- och skärgårdskommun och dess marinhistoria samt utflyktsmålet Kulbacken.

– Utställningen syftar både till att främja platsen som besöksmål och få boende och besökare att uppleva allt det som kulturarvet i Västervik har att erbjuda, men också att öka samverkan och intresset hos företag och föreningar om hur de kan använda Västerviks kulturarv och den kunskapen för att utveckla sina egna verksamheter, säger Maja Heuer, projektledare Unika historiska Kalmar län.

Inom ramen för platsutveckling som projektet Unika historiska Kalmar län genomför, stödjer och främjar projektet samverkan mellan lokala företag och föreningar i Västervik för att utveckla Träbåtsbryggan i Västerviks stad. I samband med det byggs och visas också utställningsformatet och montern ”Spot on” som synliggör platsernas kulturarv och berättar om Västerviks olika besöksmål. Utställningen är ett samarbete mellan flera aktörer.

Utställningsperiod

18 juni till 14 augusti 2022

Tips från utställningen