Utställningskonceptet "Spot on"

Projektet har tagit fram det turnerande utställningsformatet “Spot on” som sätter ljus på olika teman. Utställningen består av flera moduler som gör att den går att montera ner och flytta mellan olika platser i länet. Syftet är att placera utställningen i det offentliga rummet och göra den tillgänglig för en bredare publik. Målet är att hitta en bra plats som stämmer överens med utställningens tema och samarbetspartners.

Inom ramen för platsutveckling som projektet Unika historiska Kalmar län genomför, stödjer och främjar projektet samverkan mellan lokala företag och föreningar. I samband med det byggs och visas också utställningsformatet och montern ”Spot on” som synliggör platsernas kulturarv.

Hittills har utställningens olika teman och platser varit

  • Besöksmål i Västervik, Västervik, sommaren 2022
  • Kyrkeby bränneri, Vissefjärda, våren 2022
  • Störst av allt är kärleken, Nybro, våren 2022
  • Trähusproduktion i Kalmar län, Oskarshamn, hösten 2021
  • Trähustraditioner i Kalmar län, Högsby, hösten 2021
  • Mat och dryck i historiska Kalmar län, Mörbylånga och Hultsfred, sommaren 2021