Tillfällig utställning

Energismart – energieffektivisera varsamt

Välkommen till vår utställning om varsam energieffektivisering av hus! Här får du som fastighetsägare massor av konkreta tips och vägledning om hur du kan göra ditt hem mer energisnålt samtidigt som du bevarar dess charm och kulturhistoriska värden.

Funderar du på hur du kan spara energi utan att kompromissa med karaktären på din villa? Är du osäker på om det är dags att byta ut de gamla fönstren eller originaldörren? I utställningen kommer du inte bara att få svar på dina frågor, utan också bli inspirerad att göra din bostad mer energismart. Genom att energibesparande åtgärder kan du både spara pengar och bidra till klimatarbetet. 

Utställningen visar olika sätt att spara energi i hemmet som bidrar till att skapa en hållbar framtid för både våra bostäder och samhället i stort. Här presenteras olika lösningar, så som solenergianläggningar och energisnåla åtgärder, som inte bara är varsamma för ditt hus utan också mer miljövänliga för kommande generationer. Genom att erbjuda praktiska tips och exempel hoppas vi kunna uppmuntra till energieffektiva val och skapa en medvetenhet kring hållbarhet och energiförbrukning.

Ta chansen att besöka oss och få värdefulla insikter om energieffektivisering och hållbarhet!

Utställningen visas från den 3 maj till den 1 september 2024.

Bakgrund

Länsmuseets byggnadsantikvarier får ofta frågor om hur man kan spara energi i hus. Utifrån vårt uppdrag att vårda och utveckla det byggda kulturarvet är det viktigt för oss att på olika sätt sprida kunskap om varsam renovering och hållbara alternativ.

Utställningen har tagits fram av byggnadsantikvarier på Kalmar läns museum med ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen Kalmar län.

Boka en gruppvisning

Boka in din personalgrupp för en föreläsning om varsam energieffektivisering av hus under utställningstiden och/eller en visning av utställningen (minimum 10 personer). Visningen kan med fördel kombineras med frukost, lunch eller fika i vår restaurang. Hör av dig till liselotte.jumme@kalmarlansmuseum.se för bokning och mer information. 

Boka föreläsning om energieffektivisering med byggnadsantikvarie

Är du intresserad av en föreläsning om varsam energieffektivisering av hus? Ta kontakt med liselotte.jumme@kalmarlansmuseum.se för ett kostnadsförslag.

Fönsterrenoveringens dag 

Fönsterrenoveringens dag firas som en nationell temadag den 30 maj varje år. Under denna speciella dag som fokuserar på hus, hållbarhet och fönster, kommer energi- och klimatrådgivare från Energikontor Syd att vara på plats på museet för att erbjuda kostnadsfri och oberoende rådgivning till fastighetsägare. Dessutom kommer byggnadsantikvarier från Kalmar läns museum att vara tillgängliga för rådgivning och svara på frågor om byggnadsvård, hållbarhet och energieffektivisering av hus. Håll utkik efter mer information när dagen närmar sig!

Vill du låna utställningen?

Är du intresserad av att låna utställningen för visning i lokal nära dig? Hör av dig till liselotte.jumme@kalmarlansmuseum.se.