Övriga utställningar

Klimatsmart

Ny utställning!
Klimatsmart
En liten utställning om hållbarhet kopplat till de globala målen. Utställningen visas på entréplan. Gå gärna tipsrundan som hör till utställningen!
Varmt välkomna!