Kommande, Tillfällig utställning

Mästerliga metaller – traditionerna, symbolerna och tillverkarna

Kom hit och sätt guldkant på tillvaron! I utställningen får ögat njuta av föremål som glimmar och av alla tiders gediget hantverkskunnande. Här tar du del av berättelserna kring föremål, traditioner, symboler och metallhantverkare nu och då. Allt med en koppling till den rika skatt av metallföremål som har funnits och finns i våra kyrkor och som är en viktig del av vårt kulturarv. Vi visar ett trettiotal unika, kyrkliga metallföremål från länsmuseets samlingar samt ett par inlånade. Många av dem visas nu för första gången!

Utställningen är ett samarbete mellan Svenska kyrkan i Växjö stift och Kalmar läns museum. Den bygger på boken Metaller i helig tjänst, utgiven av Växjö stift 2019. Boken är i sin tur ett resultat av den skadeinventering av metallinventarier som genomförts av länsmuseets konservatorer i kyrkorna i Växjö stift 2007-2020.

Den 15 februari 2023 invigs utställningen Mästerliga metaller av Biskop Fredrik Modéus!

Bakgrund

Kalmar läns museums konservatorer har, på uppdrag av stiftsstyrelsen i Växjö stift, mellan åren 2007-2020, genomfört en mycket omfattande skadeinventering av kulturhistoriskt värdefulla kyrkliga metallföremål i kyrkorna i Växjö stift. Projektet bekostades i sin helhet av KAE.

I april 2020 släpptes boken Metaller i helig tjänst i samverkan med Arcus förlag där resultatet av skadeinventeringen lyftes fram men även metall och metallföremålen och vad de kan berätta för oss alla. I boken deltar ett stort antal skribenter varav konservatorerna på Kalmar länsmuseum är två.

Växjö stift har genomfört flera skadeinventeringar och 2016 producerades boken Textilier i helig tjänst där resultatet från skadeinventeringen av kulturhistoriska kyrkliga textilier lyftes fram. Som del i fortsatt fokus på kyrkliga textilier erbjöd stiftskansliet konservatorsstöd till de enheter i stiftet som ville skapa egna mindre utställningar av textilier i sina sommaröppna kyrkor under samma år.

Mellan november 2017 till mars 2018 visades utställningen Gudomliga skapelser som ett samverkansprojekt mellan Växjö stift, församlingar i stiftet och Kalmar läns museum. Ett större antal föreläsningar och utbildningstillfällen genomfördes, både på museet och ute i stiftet. Samtliga föreläsningar på museet var slutsålda och besökare stod på kölista för att få en plats.

Utställningen fick ett mycket fint gensvar, både lokalt och nationellt och var mycket välbesökt av såväl ströbesökare som bokade grupper, främst församlingar. Efter utställningstidens slut, visades utställningen på Ölands Museum Himmelsberga. Intresset för kyrkliga textilier ökade markant, vilket bland annat har märkts i en ökad mängd ansökningar om KAE för vård och underhållsåtgärder av textilier. Mot bakgrund av den lyckade satsningen på Gudomliga skapelser, vill vi nu producera en ny utställning tillsammans om metaller.