kronan, Profilutställning

Regalskeppet Kronan

Dån från kanoner fyller luften, blandat med människors hjärtskärande skrik och tjock krutrök som sveper över vattnet vid Öland. Plötsligt exploderar skeppet och färgar himlen blodröd. Fragment av skeppet far genom luften som tändstickor tillsammans med människor som dockor i det dramatiska skådespelet. Regalskeppet Kronan befinner sig på gränsen till sitt öde – det håller på att gå under i en skrämmande katastrof!

Regalskeppet Kronan är ett av 1600-talets mäktigaste örlogsskepp i den svenska flottan. Det byggdes på varvet i Stockholm och sjösattes år 1668. Skeppet var en del av den svenska flottans ständiga strävan att förbättra och modernisera sina krigsfartyg. Den 1 juni 1676 deltog Kronan i Slaget vid Öland mot en dansk-nederländsk flotta. Under striden exploderade skeppets krutmagasin och Kronan sjönk. Kronans undergång är en av de största fartygskatastroferna i svensk historia.

Efter 300 års tystnad upptäckte dykaren Anders Franzén Kronan år 1980. Den här utställningen presenterar fynden från 40 års marinarkeologiska utgrävningar. Upptäck till exempel Kronans två guldmyntskatter, varav den ena är Sveriges största, samt två av Sveriges största marina silvermyntskatter. På museets entréplan står de flesta av de drygt fyrtio bronskanonerna som bärgats från Kronan sedan upptäckten 1980, varav drygt hälften är svenska och resten krigsbyten från den europeiska kontinenten. 

Dyk in i historien och upplev Regalskeppet Kronans dramatiska öde på nära håll!

Intressanta fakta

Vid middagstid den 1 juni 1676 kantrade, exploderade och sjönk regalskeppet Kronan under en drabbning mellan den svenska och den förenade dansk-holländska flottan. Skeppet kantrade i den hårda sydvästvinden när man skulle vända mot fienden, sannolikt beroende på att man minskat för lite på seglen. Drabbningen skedde 6 km utanför byn Hulterstad på sydöstra Öland.

Kronans undergång är en av de största fartygskatastroferna i svensk historia. Av den 850 man starka besättningen överlevde endast ett fyrtiotal. Sannolikt bidrog flera faktorer till Kronans undergång. Skeppets instabilitet, alltför stor segelyta i samband med vändningen, bristande samordning mellan eskadrarna, dåligt tränat manskap och rivaliteten mellan officerarna är viktiga faktorer i sammanhanget. Trots skeppets omvittnade instabilitet hade dock Kronan, till skillnad från regalskeppet Vasa seglat i flera år utan några större missöden. Det som slutligen kom att föra Kronan mot sin undergång var en rad felaktiga bedömningar, det vi modernt tal skulle kalla “den mänskliga faktorn”.

Under tjugo års tid har länsmuseet utforskat stormaktstidens största skepp. Mer än 20 000 föremål har bärgats.