kronan, Profilutställning

Regalskeppet Kronan

En fascinerande historia

Dånet av kanonsalvor blandas med skrik och krutröken ligger tät över vattnet utanför Öland. Plötsligt kantrar det stora skeppet! En kraftig explosion färgar himlen blodröd. Skeppsvirke slungas som tändstickor genom luften tillsammans med människor, som lealösa dockor i skyn. Regalskeppet Kronan har gått under!

Om utställningen

På länsmuseet i Kalmar finns utställningen om regalskeppet Kronan som är öppen året runt. I Kronanutställningen visas fynden från 40 års marinarkeologiska utgrävningar. Du hittar exempelvis Kronans två guldmyntskatter, varav den ena är Sveriges största, och dessutom två av Sveriges största marina silvermyntskatter. På museets entréplan står de flesta av de drygt fyrtio bronskanonerna som bärgats från Kronan sedan upptäckten 1980. Drygt hälften är svenska, resten krigsbyten från den europeiska kontinenten. För barn och familj kompletteras besöket med utställningen Superkronan! I anslutning till kanonerna hittar du museishopen, där du kan köpa souvenirer med anknytning till Kronan.

NYHET 2022! Regalskeppet Kronans gåtor och fragment

En av säsongens satsningar i utställningen om regalskeppet Kronan är temat ”Gåtor och fragment”. Temat fokuserar på att visa delar och fragment av föremål som både vittnar om att de i sin helhet förekommit ombord, men att de efter århundraden på havets botten är nedbrutna och är svåra att känna igen. Vad är det egentligen du ser och vilken funktion kan de ha haft ombord stormaktens största krigsskepp? Samtidigt öppnar just detta tema ridån för arkeologins stora utmaningar. Ett tålmodigt arbete, kreativt tänkande och systematiska efterforskningar återstår för att kasta ljus över dessa gåtor.

Kronans historik

Vid middagstid den 1 juni 1676 kantrade, exploderade och sjönk regalskeppet Kronan under en drabbning mellan den svenska och den förenade dansk-holländska flottan. Skeppet kantrade i den hårda sydvästvinden när man skulle vända mot fienden, sannolikt beroende på att man minskat för lite på seglen. Drabbningen skedde 6 km utanför byn Hulterstad på sydöstra Öland. Kronans undergång är en av de största fartygskatastroferna i svensk historia. Av den 850 man starka besättningen överlevde endast ett fyrtiotal. Sannolikt bidrog flera faktorer till Kronans undergång. Skeppets instabilitet, alltför stor segelyta i samband med vändningen, bristande samordning mellan eskadrarna, dåligt tränat manskap och rivaliteten mellan officerarna är viktiga faktorer i sammanhanget. Trots skeppets omvittnade instabilitet hade dock Kronan, till skillnad från regalskeppet Vasa seglat i flera år utan några större missöden. Det som slutligen kom att föra Kronan mot sin undergång var en rad felaktiga bedömningar, det vi modernt tal skulle kalla “den mänskliga faktorn”.

Under tjugo års tid har länsmuseet utforskat stormaktstidens största skepp. Mer än 20 000 föremål har bärgats.

Se föreläsningen om Svensk stormaktstid!

Boka stadsvandring!

Köp boken om Regalskeppet Kronan!