Sommarutställning

Stig på! – Länet runt på 20 minuter

Möt människan och Kalmar län genom tiderna!

I den kulturhistoriska sommarutställningen “Stig på! – länet runt på 20 minuter” får besökaren följa med på en historisk och geografisk resa genom länet där berättelser om länsbor som levt före oss visar vägen genom vår historia – från stenåldern till framtiden. Föremål från museets samlingar, kartor, kläder, dokument, bilder och människors berättelser ligger till grund för utställningen där alla länets kommuner är representerade på ett eller flera sätt.

I utställningen får besökaren möta människorna genom tiderna och följa vägen då vi gick från att vara nomader till bofasta bönder, vidare genom brons- och järnålder med den tidens livsvillkor och föreställningsvärldar, medeltidens urbanisering, 1600-talets krig, emigrationen och industrialiseringens under 1800-talet och ända fram till 1900-talets slut.

Utställningen består av nio historiska hållplatser och vid varje hållplats får besökaren möta en människa och ta del av ett livsöde kopplat till föremål ur museets samlingar. Vad kan en flintdolk, ett krus eller yxa berätta om en människas liv? Och vilket är länets äldsta kända föremål egentligen? Stig på och häng med, så får du veta!

Som ett komplement till utställningen finns det fördjupningstexter som besökaren kan ta del av via QR-koder. Texterna är publicerade på länsmuseets webbplats.

Det finns en beskrivning av utställningen i en broschyr för utställningens engelskspråkiga besökare.

Utställningen passar för både barn och vuxna.

Utställningen och boken är ett samarbete mellan Kalmar läns museum och Kalmar läns hembygdsföreningar.

Medverkare och produktion

Utställningens formgivare är Ann-Karin Mycklebostad.

Från museet har föremålsantikvarierna ansvarat för urval av föremål. Arkeologer, historiker, bebyggelseantikvarier och antikvarier har bidragit med till exempel kartor och kunskap om de olika tidsåldrarna. Verkstaden och marknadsavdelningen har bidragit med produktion av montrar, fotografering och grafisk produktion.

Kalmar läns hembygdsföreningar har bidragit med personberättelser.

Utställningsperiod

27 juni–31 december 2022