Övriga utställningar

Utställning om tips på besöksmål i Västervik

Färdas i rälsbuss från förra seklet, vandra bland fornlämningar eller djupdyk i marinhistoria. I Västerviks kommun finns mycket natur och kultur att uppleva och utforska. Och just vilka besöksmål du kan uppleva i Västervik är vad den här utställningen handlar om.

Utomhusutställningen “Västervik –  ett av Kalmars läns mest unika kulturarv” på Spötorget i Västervik som berättar om platsens olika besöksmål utifrån fyra olika teman. Den handlar bland annat om Västerviks kommun som ett av landets mest framträdande bronsåldersområden och ett av de största hällristningsområdena i norra Europa. Utställningen fokuserar också på Västervik som kust- och skärgårdskommun och dess marinhistoria samt utflyktsmålet Kulbacken.

Utställningen är ett samarbete mellan Västerviks Museum, Västerviks kommun, Kulturarv Västervik, Naturum Västervik och projektet Unika historiska Kalmar län.

Utställningsperiod: 18 juni till 14 augusti 2022

Bakgrund

Projektet Unika historiska Kalmar län har tagit fram det turnerande utställningsformatet “Spot on”. Sommaren 2022 står den på Spötorget i Västervik. Syftet är att placera utställningen i det offentliga rummet och göra de tillgängliga för en bredare publik.

Inom ramen för platsutveckling som projektet Unika historiska Kalmar län genomför, stödjer och främjar projektet samverkan mellan lokala företag och föreningar i Västervik för att utveckla Träbåtsbryggan i Västerviks stad. I samband med det byggs och visas också utställningsformatet och montern ”Spot on” som synliggör platsernas kulturarv och berättar om Västerviks olika besöksmål.

Västerviks Museum

Västerviks kommun

Kulturarv Västervik

Naturum Västervik