Året var 1918

Med Peter Danielsson, historiker
I november 1918 är det precis hundra år sedan freden slöts efter första världskriget. Tidigare hade tillvaron i Europa präglats av framtidstro. Men kriget grusade alla förhoppningar och året 1918 dominerades av pessimism och oro inför framtiden. Men kanske det fanns några ljusglimtar ändå? Historiker Peter Danielsson tar oss med hundra år tillbaka i tiden – till mellankrigstidens första år – och berättar om stora och små händelser som utspelade sig då.