Marinarkeologisk förundersökning av Kronobergs slottsruin

Utförd av Museiarkeologi Sydost – en del av Kalmar Läns Museum, på uppdrag av Statens Fastighetsverk med hjälp av Sjöhistoriska.

Tack till Kulturparken Småland.