Historik

Staden utmärks idag av det rätvinkliga gatusystem, som dateras till dess återuppbyggnad 1678. Wimmerströmska gården ligger i det södra av Västerviks fyra kvarter. Det södra kvarteret utmärktes av att tomterna på medeltida manér smalnade av ned mot vattnet för att sluta i en brygga. Fortfarande kan man se hur gårdshuset ligger i sned linje ned mot den forna vattenytan.

Manbyggnaden i Wimmerströmska gården byggdes på 1780-90-talet och ligger utmed stadens paradgata, Storgatan. Till gården hörde ett flertal uthus.

Två namn finns förknippade med huset, dels en man Lessle och dels en tullförvaltare Lybeck. Handel och hantverk har bedrivits i huset i alla år.

1887 flyttade sockerbagare Carl Wilhelm Wimmerström sitt konditori till husets bottenvåning.

1896 byggde han huslängan utmed Brunnsgatan och i bottenvåningen där, lade han bageriet.

1905 byggdes de båda fastigheterna ihop.

1906 övertog sonen Elis Wimmerström caférörelsen. Han drev både café och bageri tillsammans med sin fru Rut, född Röhlander.  Då Elis dog 1929 fortsatte Rut verksamheten fram till 1938.  Caféet drevs sedan vidare under namnet Karins Café in på 1960-talet.

Under slutet av 1950- och början av 1960-talet skedde stora förändringar i Västervik. Stora delar av de centrala kvarteren revs. Även grannfastigheten till Wimmerströmska gården försvann och med den även en del av uthusen, som hörde till den Wimmerströmska gården.

Elis och Ruts enda dotter Stina kämpade tillsammans med sin man Bert Knutström mot rivningarna och lyckades bevara stora delar av den Wimmerströmska gården intakt.