Kvarteret Adam 6

Kvarteret Adam 6 utgjordes ursprungligen av två fastigheter med tillhörande gårdshus. Bostadshusen var byggda under perioden 1780-90 med två våningar under valmat tak.

Flera av gårdshusen var byggda under samma period. De sträckte sig ned mot vattnet och bryggorna.

Markutfyllnader har gjorts i omgångar, den sista i början på 1900-talet. Grannfastigheten revs på 1950-talet för att ge plats åt modern bebyggelse.

Kvarteret Adam och har fått sitt namn efter grosshandlare Adam Jern (grossistfirman Adam Jern & Co). Adam Jern avled 1875.