Stiftelsen Wimmerströmska gården

Organisation Ordinarie Ersättare
Kalmar läns museum Örjan Molander (ordförande) Hanna Wilhelmsson
Tobias Ahlstedt Lennart Arfwidsson
Släktrepresentanter Malin Wimmerström Vakant
Västerviks kommun Ulf Jonsson Jonas Törngård
Kalmar läns hembygdsförbund Lisbeth Svensson Hans Ålund
Revisor: Baks & Co i Vimmerby