Wimmerströmska konditoriet och familjen

Den förste sockerbagaren Fredrik Wilhelm Wimmerström kom till Västervik 1845 och startade caférörelse i den Ideströmska fastigheten vid Stora Torget.

Caférörelsen flyttades senare till Södra kvarteret, alldeles nedanför Stadshotellet på Storgatan, där sonen Carl Wilhelm fortsatte. Han var den som köpte fastigheten Adam 6 och flyttade sin verksamhet dit.

Konditoriet inredde han i 1700-talsbyggnaden med ingång från Storgatan, medan bageriet förlades i byggnaden utmed Brunnsgatan. År 1906 övertog tredje generationen Wimmerström caférörelsen i och med att Elis med sin fru Ruth tog över efter Carl-Wilhelm. Elis flyttade bageriet till gårdshuset och hyrde sedan ut det gamla bageriet till sin gode vän bagare Honeth.

1926 gjorde Elis en så omfattande renovering av cafélokalerna, att den recenserades av Västerviks-Posten.

Elis avled 1929, men hustrun Ruth drev caférörelsen vidare fram till 1938. Ruth avled året därefter.

Wimmerströms konditori och café vid Storgatan, välkänt sedan år tillbaka, har under senaste tiden låtit sina lokaler genomgå en grundlig renovering och utvidgning, särskilt vad interiören beträffar. Man har särskilt väl tagit tillvara på utrymmet, varför serveringslokalernas golvyta nu är betydligt större än tidigare. Västerviks-Posten var på tisdagen i tillfälle att taga de moderniserade lokalerna i närmare skärskådande och fann det hela flott, tidsenligt och hemtrevligt. Givetvis kommer man från gatan först in i butiken, som försetts med ny diskinredning i mörk ek och glas. Till vänster har man damrummet, i lila och guld och med möbler i rokoko. Innanför detta finner man ett större rum, där dem skära brytningen är förhärskande. Möblemanget är i björk, hållen i en diskret färgton. Dörröppningarna mellan samtliga rum ha givits formen av sirligt rundade valvbågar. Väggbeklädnanden är moderna tapeter i senaste mönster och de vita taken har dragits ned, en omständighet som ytterligare förhöjer lokalernas ljusa, glada intryck. På andra sidan butiken och skild från denna genom en skjutdörr, som vid behov kan dras för och sålunda avstänga denna del av lokalen för t.ex. ett slutet sällskap, är musikrummet beläget. Inredningen är i mahogny och här kommer violinisten Elis Johansson med ackompanjatör t.v. varje onsdag, lördag och söndag att svara för musikunderhållningen. På andra sidan en vägg av slipat glas ligger rökrummet, som sig bör helt hållet i mörkt. Genom en kraftig fläkt är det väl sörjt för ventilationen. Ritningar och skisser till omändringen, möblerna och den elektriska armaturen har uppgjorts av herr Erik Röhlander, snickeriarbertet har utförts av firman Carl Johansson & C:o, målarmästarna Dahlberg och Gustafsson ha svarat för målning och möblerna ha tillverkats av Carlssons möbelverkstad i Reginelund. Samtliga ha all heder av sina arbeten och innehavaren av konditoriet är enbart att lyckönska till de trevliga lokalerna, vilka i sitt nuvarande skicka kunna tillfredsställa de mest höga anspråk.

Recension ur Västerviks-Posten år 1926