""

Tommy Johansson

Museitekniker

Specialområde: Ljud- och ljusteknik

Utställningsbyggen, underhåll utställningar, tillverkning och underhåll av rekvisita, packningar till tidsresor.

0480-45 13 56