Crossroads in history

Crossroads in History (CROSSROADS) är ett samarbetsprojekt mellan Kalmar läns museum och kulturarvsinstitutioner i Litauen, Polen och Tyskland samt Klaipèda Universitet i Litauen. Projektet är finansierat av Interreg South Baltic. Målet med CROSSROADS är att stärka regional identitet genom användandet av tidsresemetodiken, som använts av deltagarna inom projektet för att utforska det socioekonomiska fenomenet migration.

Tidsresemetodiken är en pedagogisk metod som Kalmar läns museum utvecklade under 1980-talet och som har spritts till hela världen. Det är en pedagogisk metod som använder lokala platser och berättelser för att skapa förståelse för människor och livsvillkor i den utvalda kulturmiljön. Dåtid, nutid och framtid kopplas samman i lärandeprocess som inkluderar tidsresor (rollspel). Tidsresemetodiken har använts för att bättre förstå utmaningarna i det moderna samhället i Östersjöregionen idag genom att belysa dessa utmaningar ur ett historiskt perspektiv. Fokus har legat på deltagarländernas gemensamma historia som inkluderar flera större och mindre folkförflyttningar genom århundradena.

Kulturarvet har inom projektet använts för att bidra till en bättre social sammanhållning i södra Östersjöregionen idag. Det huvudsakliga resultatet av projektet är en stärkt kapacitet hos alla partners inom Tidsresemetodiken samt inom interkulturellt samarbete och upprättandet av ett regionalt nätverk av museer. Inom projektet har varje partner genomfört tidsresor samt deltagit i sammanställandet av en manual om tidsresemetodiken. Flera projektpartners har valt att fortsätta sitt samarbete inom projektet Baltic Sea Time Travels for Community Building (BSTT).

Projektets period

Juni 2018 – November 2021

Projektets webbplats

Webbplats för projektet Crossroads in history 

Projektägare och samarbetspartners

Lead Partner är Kalmar läns museum. Övriga Partners är Klaipèda Universitet, Litauen, European Solidarity Centre, Polen, National Museum in Gdansk, Polen, Gargzdai Land Museum, Litauen, Hanseatic City of Wismar-Historic Museum of Wismar, Tyskland samt Associated Partner Klaipeda Municipality History Museum of Lithuania Minor, Litauen.