Fredriksskansområdet

Den kulturhistoriska utredningen utfördes som ett underlag inför planeringen om området där bland annat en ny detaljplan skulle tas fram. Utredningens syfte var att belysa kulturhistoriska förhållanden och ge antikvariska rekommendationer avseende områdets olika delar och dess  bebyggelse. I utredningens inledande del finns ett ”matigt” historikavsnitt för hela Malmfjärdsområdet. Det finns också ett avsnitt som behandlar föreningslivet och folklivet på Fredriksskans.

Uppdrag: Kulturhistorisk utredning

År: 2011

Ort: Kalmar, Kalmar kommun

Beställare: Kalmar kommun

Ansvarig byggnadsantikvarie: Lotta Lamke

Rapport: Kulturhistorisk utredning om Fredriksskansområdet (pdf)