Samlingar

Utforska Kalmar läns historia och nutid med hjälp av museets samlingar och kunskap! Samlingarna på Kalmar läns museum består av föremål, tapeter, keramik, textil, konst, fotografier, arkivhandlingar, arkeologiska fynd, reklammaterial och mycket mer. I samlingarna finns cirka en miljon föremål som ger möjlighet till berättelser, fakta, kunskap och upplevelser om människors liv, villkor, samhällen, erfarenheter ur olika perspektiv. Föremålen sträcker sig från äldre stenålder till modern tid.

Kalmar läns museums samlingar är värdefullt material som tillhör oss alla som bor i Kalmar län. Genom museets digitala museum, utställningar, föreläsningar och tillsammans med forskare och skolor arbetar vi för att våra samlingar och vår kunskap om Kalmar läns gemensamma kulturarv ska bli så tillgängligt som möjligt både för nutida och framtida generationer. En stor del av museets samlingar finns att se digitalt genom våra databaser. I digitalt museum kan du själv bläddra, söka och titta på cirka 90 000 bilder.