Västerviks hamnområde vid Skeppsholmen och Barlastudden

Den kulturhistoriska utredningen har tagits fram för att klargöra vilka delar av hamnens bebyggelse som bör skyddas, vilken karaktär olika delar av hamnen har och hur karaktären kan skyddas samt hur bebyggelsen i kvarteren Riddarhuset och Långholmen påverkas av ett eventuellt bygge av en mässhall. Utredningen omfattar området från Skeppsbron i norr till Barlastudden i söder. Området har vart bebyggt sedan medeltiden fram till idag. 

Uppdrag: Kulturhistorisk utredning

År: 2009

Ort: Västervik, Västerviks kommun

Ansvarig: Lotta Lamke

Beställare: Västerviks kommun

Rapport: Bebyggelsehistorisk utredning av ett hamnområde i Västerviks stad (pdf)