Tullslätten i Kalmar

Den kulturhistoriska utredningen omfattar kvarteret Abborren med Tullbroskolan, Gymnastikhuset, Berhardinaskolan och Stadsbiblioteket. Utredningen redogör för områdets utveckling samt identifierar kulturhistoriska värden i miljön och byggnaderna. Den kulturhistoriska utredningen är en del av planeringsunderlaget inför en eventuell etablering av nytt kulturcenter.

Uppdrag: Kulturhistorisk utredning

År: 2014

Ort: Kalmar, Kalmar kommun

Ansvariga byggnadsantikvarier: Magdalena Jonsson och Lotta Lamke

Beställare: Kalmar kommun

Rapporter: