Framtiden

–  ett fristående Kronanmuseum.

Ytterligare ett par års dykarbete på Kronans vrakplats återstår innan hela vraket är helt undersökt. Därefter genomförs en skeppsarkeologisk dokumentation i form av uppmätningar av det blottlagda skrovet och en omfattande 3D-fotografering av vraket.

Det återstående i vraket att gräva ut är hålrummet, längst ned i skeppet. Området är svårgrävt eftersom tjocka lager av tätt packat fyndmaterial och krossat fartygstimmer täcker skrovet.

När väl undersökningsarbetet till havs är slutfört, är målsättning att skapa ett fristående Kronanmuseum i Kalmar. Det skall både utgöra ”Kronan på verket” och avstampet för en ny epok i undersökningarna av Sveriges största regalskepp.