Tillgänglighetsredogörelse

Kalmar läns museum står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur kalmarlansmuseum.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.kalmarlansmuseum.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss via telefon eller e-post. Svarstiden är normalt ett par dagar.

Telefon: 0480-45 13 00
E-post: kommunikation@kalmarlansmuseum.se

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Telefon: 0480-45 13 00
E-post: kommunikation@kalmarlansmuseum.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Anmäl bristande tillgänglighet till Myndigheten för digital förvaltning (nytt fönster)

Information om brister i webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Videoinspelningar

Videoinspelningar på www.kalmarlansmuseum.se som publicerats före (datum) saknar skriftlig version, det vill säga transkribering och textmanus och är därmed inte tillgängligt för användare som inte kan ta del av videoinspelningar.

Syntolkning saknas

De videoinspelningar som finns publicerade på smtm.se saknar syntolkning.

Åtgärd: Kalmar läns museum åberopar oskäligt betungande anpassning enligt 12 §. Läs mer i avsnittet Oskäligt betungande anpassning.

Övrigt

  • Vissa rubriker saknar korrekt hierarkisk ordning.
  • Flera länkar, knappar, ikoner och bilder saknar textalternativ.

Oskäligt betungande anpassning

Kalmar läns museum åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Syntolkning av videoinspelningar. På grund av begränsade ekonomiska och personella resurser har Kalmar läns museum inte möjlighet att syntolka de filmer som finns publicerade på webbplatsen och i sociala kanaler.

Så testar vi webbplatsen

Kalmar läns museum och upphandlad webbleverantör Kreation gjorde 2022 en självskattning av tillgängligheten på www.kalmarlansmuseum.se. Arbetet utgick från de checklistor som tillhandahålls av DIGG på www.webbriktlinjer.se. Därefter upprättades en plan för de åtgärder som måste genomföras för att www.kalmarlansmuseum.se ska följa lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Sedan dess har nya rutiner skapats för att säkerställa att www.kalmarlansmuseum.se håller en hög tillgänglighet.

Tillgänglighetsriktlinjerna har arbetats in i det dagliga arbetet genom integrering i design- och utvecklingsfaserna samt kompletterande testrutiner.

Parallellt med det tekniska utvecklingsarbetet verkar Kalmar läns museum internt för att upprätthålla god tillgänglighet på publicerat material. Det görs genom att utbilda redaktörer, granska webbinnehåll samt upprätta åtgärdsplaner och löpande genomföra dem.

Webbplatsen publicerades våren 2022.

Redogörelsen uppdaterades senast den 9 juni 2022.