Teknisk data

Kronan i siffror.

  • Regalskeppet Kronan kölsträcktes på Skeppsholmen i Stockholm 7 oktober 1665. 
  • Skeppet sjösattes 31 juli 1668.
  • Konstruktör och byggmästare var engelsmannen Francis Sheldon d.ä.
  • Kronan blev på grund av penningbrist färdig först 1672.
  • Kronans deplacement är beräknat till ca 2 300 ton. Skeppet var 178 1/2 fot långt och 43 1/12 fot brett.
  • Kronans besättning bestod av 500 sjömän, 300 soldater och 50 officerare.
  • Bestyckningen, 110-114 kanoner (3-36 pund), var placerad på tre genomgående kanondäck, back, skans och hyttdäck.
  • Artilleriets totala vikt är uppskattad till ca 185 ton.