Svensknabben

Vackra Svensknabben strax norr om Ölandsbron byggdes upp av familjen Jeansson under tidigt 1900-tal. Stockholmsarkitekten Carl Bergsten stod bakom de både stora husen. Utredningen berättar om husens och trädgårdens historia och kulturhistoriska värden och togs fram när en ny detaljplan skulle tas fram för området.

Uppdrag: Kulturhistorisk utredning

År: 2010

Ort: Kalmar

Beställare: Svensknabben AB

Ansvarig byggnadsantikvarie: Liselotte Jumme

Dokument: Kulturhistorisk utredning om Svensknabben (pdf)