Pågående projekt

Varje år genomför Museiarkeologi sydost ett stort antal arkeologiska och kulturhistoriska projekt. Några är lite mindre och klaras av på en dag eller två. Andra är mer omfattande och kan hålla på under ett par år. Här presenterar vi några av de pågående projekt som vi arbetar med förnärvarande och andra som vi kan kalla för referensprojekt, sådana som vi är lite extra stolta över eller som på ett konkret sätt visar det vi gör bäst.