Museiarkeologi sydost

Museiarkeologi Sydost är Kalmar läns museums uppdragsarkeologer. I vårt uppdrag ingår att skydda, bevara, inventera, undersöka, samt att producera och förmedla kunskap om alla former av kultur- och fornlämningar som finns i landskapet. Varje år genomför vi ett stort antal uppdragsarkeologiska undersökningar och kulturmiljövårdande insatser, främst i Kalmar och Kronobergs län. Våra kontor finns i Kalmar och Växjö.

Hos oss arbetar tio arkeologer med gedigen erfarenhet av att arbeta i alla typer av arkeologiska projekt. På länsstyrelsens eller privata kunders förfrågan tar vi fram kvalitativa kunskapsunderlag, miljökonsekvensbeskrivningar och kulturmiljöutredningar. Vi gör kostnadseffektiva inventeringar, arkeologiska utredningar samt för- och slutundersökningar inför och i samband med alla typer av samhällsbyggnadsprojekt. Vi tar också uppdrag kopplat till kunskapsproduktion och förmedling, som exempelvis skyltning av fornlämnings och kulturhistoriska miljöer, produktion av informations- och populärvetenskapliga skrifter och böcker. Vi gör också uppdragsutbildningar i arkeologi.

Forskning och utveckling är en viktig och integrerad del av vår verksamhet. Därför deltar vi ofta och gärna i olika typer av FoU-projekt tillsammans med andra aktörer. Vi driver också egna projekt, som exempelvis det mycket uppmärksammade forskningsprojektet Sandby borg och utveckling inom digitala dokumentation och förmedling. Tre av våra medarbetare är doktorander i arkeologi, varav två inom GRASCA, en uppdragsarkeologisk företagsforskarskola vid Linnéuniversitetet i Kalmar.