Oskarshamns hamn

Den kulturhistoriska utredningen har tagits fram som en del av det pågående förändringsarbetet i Oskarshamns hamn. Utredningsområdet sträcker sig från Nya varvet i Söder till SAFT, f d Jungnerverken i norr. Den kulturhistoriska utredningen är ett planeringsunderlag som identifierar områdets kulturhistoriska sammanhang och karaktärsdrag. Utredningen har också tagit fram övergripande antikvariska rekommendationer för området.

Uppdrag: Kulturhistorisk utredning

År: 2012

Ort: Oskarshamn, Oskarshamns kommun

Ansvarig: Lotta Lamke

Beställare: Oskarshamns kommun och Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB)

Rapport: Bebyggelsehistorisk utredning av de inre delarna av Oskarshamns hamn (pdf)