Kris, konflikt och klimat – samhällsförändring i Skandinavien år 300–700

”Kris, konflikt och klimat – samhällsförändring i Skandinavien år 300–700” är namnet på ett stort forskningsprogram som år 2022 beviljades 43 miljoner från Riksbankens Jubileumsfond och som ska pågå i åtta år. Programmet leds av arkeologer vid Stockholms universitet och där ingår även arkeologer vid Linnéuniversitetet och Kalmar läns museum.

Syftet med programmet är att studera en period i Skandinavien präglat av klimatförändringar, konflikter och kriser. Vi utgår från några av Ölands mest framträdande fornlämningar, ringborgarna. Vi kommer att studera de människor och samhällen som använt borgarna och sätta dessa i sitt skandinaviska och europeiska sammanhang. Vilken ekonomi låg till grund för borgarnas uppförande? Varför övergavs de? Varför återanvänds vissa och var det lokala ölänningar som återbesatte dom? Vad grundade sig ekonomin på som möjliggjorde återanvändning? Var konflikter anledningen till övergivandet? Var det interna eller externa konflikter?

Vi kommer att rekonstruera hur samhällen, i en tid av klimatförändringar och pandemier, har hanterat konflikter och kriser och hur detta har förändrat dessa samhällens ekonomi, materiella kultur och religion. Med hjälp av högupplösta dateringar av användningsfaserna i borgarna kommer vi att se om kriser har en pådrivande eller retarderande roll i samhällens utveckling.

Med ledande expertis inom området med unika kunskaper från forskningsfronten, har vi en unik möjlighet att studera hur samhällen reagerar och agerar gentemot påverkan från externa faktorer; klimatförändringar, spridning av smittsamma sjukdomar, och krig – förhållanden som inte skiljer sig nämnvärt från situationen i många länder idag i tider av global uppvärmning, covid-19 och internationella konflikter.

Läs om forskningsprogrammet på www.ringforts.com (nytt fönster)

Se film från utgrävningar av Lenstad borg i maj 2023 (su.se, nytt fönster)

Läs mer om Sandby borg (sandbyborg.se, nytt fönster)