Att göra det osynliga synligt

Digitalt kulturarv för den nyfikne med arkeologen Fredrik Gunnarsson

Med digitala hjälpmedel kan vi på olika sätt synliggöra dåtiden. Genom att rekonstruera det osynliga i 3D-modeller, skapa interaktiva kartberättelser eller omslutande upplevelser i virtual reality får besökaren möjlighet att komma närmare kulturarvet. I detta föredrag visar arkeologen och forskaren Fredrik Gunnarsson exempel på hur Kalmar läns museum jobbar med digital utveckling och reflekterar kring dess möjligheter att skapa sammanhang i nutiden.

Prenumerera på KLM-Play! https://kalmarlansmuseum.se/play/