Lusthuset Snuskulan

Snuskulan kallas det lusthus som ligger i Folkets park i Kalmar. Kartor visar att det under 1860-talet låg en åttkantig byggnad här. Sannolikt byggdes lusthuset om och till 1880-talet då den fick sin nuvarande form.

Övre byggnaden är byggd i en så kallad Schweizerstil, och uppförd av den dåvarande ägaren snusfabrikör Per Oskar Engström. På samma plats låg Engströms sommarställe Lindsberg.

Vid renoveringen 2018 anlitade Kalmar Kommun Länsmuseet för att få råd om traditionella material och metoder, för dokumentationsarbete samt att ta fram färgsättningsförslag.

Vid renoveringen lagades och målades fasaden om, fönster och snickerier renoverades. Byggnadens kupol och kännetecken fick ny plåttäckning s.k. kulturplåt.

Läs mer om arbetet och byggnadshistorisk i rapporten!

Uppdrag: Antikvarisk medverkan vid renovering

År: 2018

Ort: Folkets park, Kalmar, Kalmar kommun

Beställare: Kalmar kommun

Ansvarig byggnadsantikvarie: Liselotte Jumme

Rapport: Antikvarisk medverkan vid renovering av lusthuset Snuskulan (pdf)