Väskor som väcker minnen

Kalmar läns museum har genom olika projekt sett vilken styrka det är för äldre personer att minnas genom kläder och föremål. I det här projektet vill vi sätta föremålen i fokus. Tidigare har museet genom olika projekt införskaffat så kallade minnesväskor till två av länets kommuner (Kalmar och Mönsterås). I dessa finns föremål kopplade till speciella årtionden eller verksamheter.

I det här projektet ska vi göra två saker:

  • Skapa en väska till var och en av resterande 10 kommunerna i Kalmar län.
  • Besöka äldreboenden och genomföra verksamhet med väskorna i alla länets alla 12 kommuner.

I projektet ingår att Kalmar läns museum tar fram tidstypisk rekvisita och historiska fakta till de så kallade minnesväskorna. Därefter besöker personal från Kalmar läns museum ett boende i varje kommun för att arbeta med materialet med de äldre. Föremålen är kopplade till de äldres levnad och väcker minnen till liv. Under mötet pratar vi om de minnen som väcks och lyssnar på de äldres berättelser. 

Ambitionen med det här projektet är inte bara att ge de äldre en guldkant på vardagen vid ett tillfälle utan att också inspirera personalen att använda väskan/metoden vid fler tillfällen i verksamheten efter avslutat projekt

Projektägare

Kalmar läns museum

Projektets period

1 januari 2023 – 30 november 2023

Finansiär

Projektet går att genomföra tack vare medel från Irene & Bo Adolfssons stiftelse