Film om kulturarv och historia från stenbrottet i Vånevik

Som en del i projektet Unika historiska Kalmar län har det spelats in en film om platsen Vånevik och dess unika kulturarv inom stenhuggeri. Platsen Vånevik med sin spännande historia är en av Kalmar läns mest intressanta platser som är klassad som riksintresse. Här föddes och utvecklades länets stenindustri och idag arrangeras det olika kurser i stenhuggeri av museiföreningen Hård Klang (nytt fönster).

Bilder bakom kulisserna

Här är bilder från filminspelningen från filminspelningen i Vånevik den 19-20 september 2022.