Kulturmiljöprogram för Högsby kommun

Kalmar läns museum har under åren 2015–2017 arbetat ihop med Högsby kommun och olika hembygdsföreningar i ett stort projekt med ett nytt kulturmiljöprogram. 

Länk till beskrivning av projektet: www.hogsby.se/Kommun-och-politik/Kommuninformation/Kulturmiljoeprogram

Här kan du hitta de olika områdesbeskrivningarna, och själv skriva ut just de som intresserar dig. Hösten 2019 trycktes också hela programmet i två böcker, som säljs av Högsby kommun.

Uppdrag: Framtagande av nytt kulturmiljöprogram

År: 2017

Ort: Högsby kommun

Beställare: Högsby kommun

Ansvariga byggnadsantikvarier: Susann Johannisson och Liselotte Jumme