Föremålssamlingar

I samlingarna finns cirka en miljon föremål som ger möjlighet till berättelser, fakta, kunskap och upplevelser om människors liv, villkor och samhällen från äldre stenålder till modern tid. Föremålen tillsammans med fotoarkivet, arkivet och biblioteket ger en spännande historisk bild av hur vi människor i Kalmar län har levt fram till idag. 

Insamlingen startade 1871 när Kalmar läns fornminnesförening bildades. Föreningen lade grunden till insamlingsverksamheten framför allt genom att ta emot flera stora arkeologiska samlingar och kyrklig konst. Efterhand har företrädesvis dräkt och textilier, föremål som tillhörde hemmet, både allmoge och högre stånd, sjöfart, handel, hantverk och militära föremål tillkommit. Även föremål inom kategorierna konst med kulturhistoriska motiv samt byggnadsvård samlas in. Specialiteter sedan 1980-talet är marinarkeologiska föremål, genom undersökningarna av regalskeppet Kronans vrakplats och föremål med anknytning till konstnärinnan Jenny Nyström. Till samlingarna hör också föremålen på Wimmerströmska gården i Västervik och Krusenstiernska gården i Kalmar. Föremålssamlingarna görs tillgängliga på DigitaltMuseum allteftersom föremålen inventeras och fotograferas. Dagligen kan du ta del av nya föremål.

Föremål som införlivas i samlingarna får inventarienummer och registreras och katalogiseras i den manuella huvudkatalogen och i databasen Primus. Antalet föremål kan uppskattas till ungefär en miljon eftersom ett inventarienummer kan bestå av ett stort antal föremål. Föremålen har vanligen förvärvats genom gåvor, inköp och fyndfördelning.

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om museets föremålssamling. Är du nyfiken på vad en föremålsantikvarie gör och hur vi jobbar med föremålssamlingarna? Följ oss gärna på Instagram!