Glasrikets glashantverk

Det är inte bara duktiga glasblåsare i hyttan som behövs för att få till det småländska glaset, utan också glasslipare, degelmakare, formmakare, glasmålare och experter på det viktiga pressade glaset. I en serie om fem skrifter har Kalmar läns museum, med hjälp av bidrag från Länsstyrelsen Kalmar län, och tack vare hjälp från flera verksamma hantverkare i Glasriket (i Kalmar och Kronobergs län), kunnat sammanställa kunskap om de olika processer, maskiner, redskap och knep som krävs för att kunna tillverka slipat glas, handtummade lerdeglar, träformar till glasblåsning, målat glas och pressglas. Läs och förundras!

Skrifter

Skrifterna finns att läsa och ladda ner som pdf på denna webbsida. Vissa är tryckta och finns till försäljning på Kalmar läns museum. Du kan  beställa skrifterna från Kalmar läns museums butik via reception@kalmarlansmuseum.se eller 0480-45 13 00.

Degeltillverkningen i Orrefors

Degeltillverkningen i Orrefors är kanske Nordens sista. Den är exempel på en ålderdomlig företeelse som nästan försvunnit i Glasriket. Den byggnadsantikvariska rapporten genomfördes för att dokumentera processen och den specialanpassade lokalen i Orrefors medan verksamheten pågår. En degel tar minst tolv månader att tillverka.

Degeltillverkningen i Orrefors (pdf)

Crucible Production in Orrefors (pdf)

Träformar till glasblåsning

Den hantverksmässiga tillverkningen av träformar för glasblåsning som görs i Örsjö idag är en av Nordens sista. Tillverkningen är exempel på en ålderdomlig företeelse som nästan försvunnit i Glasriket. Den byggnadsantikvariska rapporten genomfördes för att dokumentera processen och arbetet. Dokumentationen har blivit möjlig tack vare bidrag från länsstyrelsen och tack vare stor hjälp från Gunnar Englund i Örsjö, Anders Karlsson från Orrefors och Thomas Jacobsson från Jacobssons Formverkstad i Hovmantorp.

Träformar till glasblåsning (pdf)

Wooden Moulds for Glassblowing (pdf)

Slipat och graverat glas

Det slipade och graverade glaset var en gång hörnstenen bland de alster som med varsam hand och med stolthet packades in i träull eller halm för att sedan lämna det småländska Glasriket. Denna typ av glas var också en pålitlig inkomstkälla. Stora praktfulla slipade kristallpjäser eller kristallserviser med otaliga glas, alla avsedda för sin speciella dryck, nådde köpare i Sverige eller utomlands. Bakom dessa produkter, döljer sig en kår av yrkespersoner så som gravör, slipare och formgivare. Sliparens verktyg är slipskivan och gravörens är historiskt koppartrissan och senare gravyrpennan. I denna rapport sätter vi fokus på det graverade och dekorslipade glaset.

Slipat och graverat glas (pdf)

Cut and Engraved Glass (pdf)

Pressat glas

Pressglas tillverkas idag i Glasriket, men i myck­et begränsad omfattning. Det pressade glaset har beskrivits som den enskilt största uppfinningen inom glastillverkningen under 1800-talet. Någon matchande status har uppfinning inte vunnit. Tvärt om, det pressade glaset sågs länge som en billig masstillverkad produkt som inte hade något att göra med glaskonst och hantverk av den högre skolan.

Pressat glas (pdf)

Pressed Glass (pdf)

Glasmåleri i Glasriket

Denna skrift har som syfte att beskriva glasmåleriets arbetstekniker idag samt ge en bild av hur glasmåleriet förändrats genom material, utrustning och formgivning under 1900-talet. Syftet har också varit att försöka ge en bild av vad det målade glaset inneburit för Glasriket och hur synen på det målade glaset förändrats. 

Glasmåleri i Glasriket (pdf)

Glass-painting in Orrefors (pdf)

Fördjupa dig om Glasriket

Tips för dig som är intresserad av glas tipsar vi om var du hittar mer information och material om Glasriket.

Upplev glasblåsning

Glasriket lever vidare hela tiden i nya former och i annan skala. Det finns än idag flera ställen där du kan uppleva glasblåsning. 

Andra museer och samlingar

Det finns också flera andra museer och samlingar i Glasriket som kan ha information som du är intresserad av.