Om oss

Kalmar läns museum är en kunskapsorganisation och mötesplats med uppdraget att bevara, utveckla och göra länets rika kulturarv tillgängligt. Med vår samlade kompetens och med länets rika kulturarv som resurs vill bidra till lärande, folkbildning, delaktighet och gemenskap för länets utveckling med ett starkt och närvarande kulturarvsperspektiv.

För Kalmar läns museum är samverkan ett strategiskt val. Tillsammans med hembygdsrörelsen, ideella organisationer, myndigheter, kommuner, Svenska kyrkan, fastighetsägare, museer, regioner, destinationsbolag, kulturinstitutioner, skolor, företag och sponsorer med flera, kan museet uppnå sina mål och nå nya målgrupper. Tillsammans är vi starkare och kan gemensamt hantera utmaningarna vi står inför. Att arbeta tillsammans innebär för oss att vi ser oss själva som en viktig del av ett större sammanhang.

Kalmar läns museums verksamhetsområde är i huvudsak Kalmar län men utför även uppdrag i grannlänen och övriga Sverige genom olika samverkansprojekt med andra museer, nationella organisationer eller liknande. Oavsett var vi jobbar så utgår vi alltid från det lokala och sätter in det i större sammanhang. Det gäller allt från våra internationella projekt, utställningar, föreläsningar, forskningsprojekt till den internationella ideella organisationen Bridging Ages med säte på Kalmar läns museum.

Vi är ett viktigt komplement till skolan, en samhällsaktör, bidrar till forskning och en långsiktig samhällsutveckling samt bedriver ett av sydöstra Sveriges största besöksmål och populära Restaurang & Kafé Ångkvarnen.

Genom våra produkter och tjänster vill vi visa att kulturarvet finns överallt i alla människors vardag. Genom att skapa nyfikenhet om den lokala historien och hur den hänger ihop samhällsaktuella frågor vill vi inspirera och bidra till att skapa nya synsätt och perspektiv.

Vårt arbetsområde är brett men vi sätter alltid den lokala historien i fokus tillsammans med de människor vi möter.