Forskning och utveckling

Forskning och utveckling är en viktig och integrerad del av vår verksamhet. Därför deltar vi ofta och gärna i olika typer av FoU-projekt tillsammans med andra aktörer. Vi driver också egna projekt, som exempelvis det mycket uppmärksammade forskningsprojektet Sandby borg och utveckling inom digitala dokumentation och förmedling. Tre av våra medarbetare är doktorander i arkeologi, varav två inom GRASCA, en uppdragsarkeologisk företagsforskarskola vid Linnéuniversitetet i Kalmar.