Flyttprojekt av museets samlingar

Bakom kulisserna på museet pågår för närvarande ett intensivt arbete med våra samlingar. Som en del av museets utvecklingsarbete har vi initierat ett flyttprojekt med målsättningen att tömma våning 5 i museibyggnaden för att därefter flytta föremålen till Kalmar läns museums externa föremålsmagasin. Detta kommer att frigöra ett helt nytt våningsplan för kommande utställningar.

Arbetet med att flytta föremålen startade 2023 och beräknas pågå fram till årsskiftet 2025/2026.

Museets föremålsmagasin

Kalmar läns museums externa föremålsmagasin finns i Volvofabrikens gamla lokaler i Kalmar. Magasinet har fungerat som en av flera platser för förvaring av museets föremål. Den första flytten hit gick 2012. Tidigare var föremålen utspridda på olika externa platser, men genom omlokaliseringar har vi nu en central plats. Den sista lokalen med föremål som återstår att flytta är våning 5 i museibyggnaden, vilken vi nu har möjlighet att tömma tack vare ett ett kapitaltillskott från Kalmar kommun och Region Kalmar län. 

Magasinet är 4 500 kvadratmeter stort och består av flera olika rum. Här har alla föremål har sin utvalda plats. 

Vad innebär flytten?

Syftet med flyttprojektet är mångfaldigt. Förutom att förbättra förvaringen, organiseringen och digitaliseringen av samlingarna kommer detta även att frigöra en välbehövlig yta för moderniserade kulturhistoriska utställningar och visningar av länets unika samlingar som museet förvaltar. Sammantaget är flyttprojekt en förutsättning för Kalmar läns museums fortsatta utveckling. Arbetet med den nya utställningen sker parallellt med flyttprocessen. 

Hur ser arbetsprocessen ut? 

Under 2023 genomförde vi flytten av stora och tunga möbler från museibyggnaden till magasinet för att skapa mer arbetsutrymme inför de kommande årens flyttprocesser.

I mitten av januari 2024 påbörjades nästa fas av flyttprojektet. Personalstyrkan har förstärkts med en målerikonservator och en föremålsantikvarie, vilka arbetar med föremålen i en strukturerad process av rengöring och konservering. Denna process inkluderar även dokumentationsåtgärder såsom fotografering och registrering innan föremålen packas för frysning eller karantän och sedan flyttas till det externa magasinet. Denna process beräknas pågå fram till årsskiftet 2025/2026.

I februari 2024 har cirka 150 lastpallar med föremål från museet redan hunnit flyttas och planen är att flyttlass med pallar ska gå till magasinet varann vecka fram till sommaren. 

Vad används samlingarna till? 

I Kalmar läns museums samlingar finns cirka en miljon föremål och består av en mångfald av föremål, tapeter, keramik, textil, konst, fotografier, arkivhandlingar, arkeologiska fynd, reklammaterial och mycket mer. Dessa samlingar fungerar som en källa till berättelser, fakta, kunskap och upplevelser om människors liv, villkor och samhällen som sträcker sig från äldre stenålder till modern tid. Föremålen tillsammans med fotoarkivet, arkivet och biblioteket och ger en inblick i människors liv, villkor och samhällen genom tiderna i Kalmar län. 

Samlingen har sin början år 1871 när Kalmar läns fornminnesförening grundades och började bygga upp sina samlingar genom att bland annat ta emot betydande arkeologiska fynd och kyrklig konst.

Kalmar läns museums samlingar är värdefullt material som tillhör oss alla som bor i Kalmar län. Genom museets digitala museum, utställningar, föreläsningar och tillsammans med forskare och skolor arbetar vi för att våra samlingar och vår kunskap om Kalmar läns gemensamma kulturarv ska bli så tillgängligt som möjligt både för nutida och framtida generationer. En stor del av museets samlingar finns att se digitalt genom våra databaser. På digitaltmuseum.se kan du själv bläddra, söka och titta på cirka 90 000 bilder.