Flytt av föremålssamlingar

Nu tömmer vi föremålsmagasinet på Ångkvarnen och frigör ett helt våningsplan för utställningar.

Genom ett kapitaltillskott från Kalmar kommun och Region Kalmar län, har vi nu möjlighet att under ett antal år succesivt flytta över samlingarna till vårt externa magasin. Bakom museets kulisser pågår ett just nu ett intensivt arbete i samlingarna. Vi förbereder flera flytt- och uppordningsprojekt av olika föremålskategorier, från Ångkvarnen till ett externt modernt magasin med goda förvaringsförhållanden. Ett arbete som kommer att pågå i flera år, i olika etapper och beräknas vara avslutat 2027.

Kalmar läns museum får genom detta arbete ett helt nytt våningsplan tillgängligt för utställningar. Arbetet med det nya utställningsplanet sker parallellt med flyttprocessen. Vi kan på så vis också visa mycket mer av våra samlingar framöver.

Förberedelsearbetet ser ut på olika sätt. Vi förbereder just nu lokaler i det externa magasinet för att ta emot kommande flyttar, exempelvis ska nya pallställ monteras för att kunna inrymma föremål som ska placeras där framöver. Ett av projekten under 2023 syftar till att flytta tunga stora möbler från Ångkvarnen, för att skapa mer arbets- och rangerutrymme i ”gamla” magasinet, ett led av förberedelserna för kommande års flyttprocesser.