Kvarteret Gesällen

Inför den arkeologiska undersökningen av en stor del av kvarteret Gesällen på Kvarnholmen i Kalmar gjordes en bebyggelsehistorisk undersökning av området. Genom studier av arkivhandlingar, främst brandförsäkringshandlingar, kartor och bilder för fastigheter inom den aktuella delen av kvarteret, kartlades kvarterets bebyggelseutveckling. Den bebyggelsehistoriska studien har också fungerat som ett metodförsök för att undersöka hur den bebyggelsehistoriska informationen kan användas som stöd för en arkeologisk undersökning.

Uppdrag: Bebyggelsehistorisk studie

År: 2012

Ort: Kalmar, Kalmar kommun

Ansvarig byggnadsantikvarie: Lotta Lamke

Beställare: Riksantikvarieämbetets arkeologiska uppdragsverksamhet (RAÄ UV Öst)

Rapport: Resultatet av en bebyggelsehistorisk studie om kvarteret Gesällen i Kalmar