Karlssons äng i Kalmar

Vet du vem kapten Karlsson var? På uppdrag av Kalmar kommun har bebyggelseenheten på länsmuseet tagit fram en kulturhistorisk utredning för området Karlssons äng. Här kan du bland annat läsa om de hus som idag finns utmed Kapten Karlssons väg och om vem kapten Karlsson var som gett namn åt gatan och platsen. Det var också i ett uthus på en av fastigheterna utmed Kapten Karlssons väg som produktionen av Abrahamssons berömda isterband startade.

Uppdrag: Kulturhistorisk utredning

År: 2015

Ort: Kalmar, Kalmar kommun

Beställare: Kalmar kommun

Ansvarig byggnadsantikvarie: Magdalena Jonsson

Rapport: Kulturhistorisk utredning om Karlssons äng (pdf)