Tidsresor

En tidsresa är en upplevelse för alla sinnen! Det är möjligt att just därför denna skoldag skapar minnen för livet, åtminstone enligt många barn som har deltagit i detta spännande äventyr! 

Vad är en tidsresa?

En tidsresa innebär att en individ eller grupp förflyttar sig i tiden för att besöka och uppleva händelser, platser eller perioder från det förflutna. En tidsresa gör det möjligt att skapa en berättelse där deltagarna transporteras till en tid som skiljer sig från deras egen. För att förstärka och göra upplevelsen mer autentisk, använder vi historiska kläder och tidstypisk rekvisita under tidsresan.

Tidsresor som metod för lärande

Tidsresan är en del av tidsresemetodiken. Tidsresan utgår från rollspel och praktiska aktiviteter där eleverna får möjlighet att utforska och förstå historiska händelser och kulturer. Syftet är ett i en lärandeprocess reflektera över aktuella samhällsfrågor och skapa förutsättningar för social sammanhållning. 

Denna metod gör det möjlighet att integrera olika ämnen och ge eleverna chansen att leva sig in i olika tidsperioder, experimentera med historiska sammanhang och reflektera över samhällets utveckling över tid. Genom tidsresor kan eleverna också lekfullt närma sig och diskutera aktuella frågor som klimat, jämställdhet och demokrati.

En tidsresa, följt av reflektion, ger möjlighet till nya perspektiv och en djupare förståelse för historiska sammanhang och samband, vilket i sin tur möjliggör en meningsfull och ämnesövergripande undervisning. 

Från pionjärer till global spridning 

Kalmar läns museum har arbetat med tidsresan som metod sedan 1985. Genom åren har denna metod utvecklats på många sätt, inklusive anpassningar för både yngre och äldre elever samt för olika tidsperioder. Den pedagogiska enheten på Kalmar läns museum har länge varit engagerad i en omfattande nationell och internationell verksamhet. Under åren 200-2002 hade Kalmar läns museum ett nationellt uppdrag av regeringen att sprida kulturmiljöpedagogiken i hela landet. Användningen av tidsresor som metod har sedan spritt sig till hela världen, bland annat till länder i Europa, Afrika och Nordamerika.

Praktisk information

  • Vi genomför tidsresor från förskoleklass till årskurs 9. 
  • Minsta antalet deltagare är 18 elever per grupp. 
  • Kostnad: 295 kr/elev
  • Plats: En kulturmiljö nära skolan
  • Tidsåtgång: 3-4 h med eleverna
  • Vi genomför tidsresor både på vårterminen och höstterminen

En tidsresa är ett samarbete mellan skolan och Kalmar läns museum. Tillsammans planerar vi tidsresan så den passar elevernas ålder och den utvalda tidsperioden. Vi planerar tidsresan tillsammans med berörda lärare genom ett möte. På tidsresan har deltagande lärare har tydliga ansvarsområden och är aktivt delaktiga i planering, genomförande och efterarbete.

Boka en historisk tidsresa

Vi genomför tidsresor till olika epoker. Tveka inte att kontakta oss för att diskutera vilken historisk tidsepok som bäst passar era behov och önskemål.

Boka en tidsresa genom att mejla till linda.liljeberg@kalmarlansmuseum.se eller ringa 0480-45 13 86.