Historiska tidsresor

Häng med på ett äventyr!

Tidsresemetodik är en pedagogisk metod som har utvecklats vid Kalmar läns museum och som vi har mångårig erfarenhet av. Kalmar läns museum har gjort tidsresor tillbaka i tiden sedan 1980-talet. Syftet med en tidsresa är att ge perspektiv på dåtid, nutid och framtid.

Tidsresan genomförs i en kulturmiljö nära skolan. Alla deltagare har en roll och eleverna är aktiva och delaktiga i olika praktiska aktiviteter samtidigt som vi diskuterar angelägna frågorställningar som till exempel makt, jämställdhet och demokrati. En tidsresa med en efterföljande reflektion öppnar upp nya perspektiv för lärande. Varför har saker och ting blivit som de är? En tidsresa kan involvera samtliga skolämnen och vi anpassar tidsperiod och innehåll så att dagen blir en naturlig del av undervisningen.

Tidsresorna är ett samarbete mellan skolan och Kalmar läns museum och planeras med berörda lärare genom en träff på skolan eller via telefon. Deltagande lärare har varsitt ansvarsområde och en aktiv del i planering, genomförande och efterarbete.

Forntid (Sten- och bronsålder)

Exempel på frågeställningar: samarbete, hållbarhet och miljö, döden, makt, demokrati.

Medeltiden

Exempel på frågeställningar: hälsa, makt, lagar och regler, dygder, synder och ideal.

1500-talet

Exempel på frågeställningar: uppror eller fred, konflikt, krig, makt, ryktesspridning och källkritik.

Sekelskiftet 1900

Exempel på frågeställningar: jämställdhet, genus, emigration, immigration och framtidstro.

Bokningsinformation

Årskurs: F-9

Deltagare: minst 18 elever/grupp

Kostnad: 275 kr per elev

Plats: En kulturmiljö nära skolan

Tidsåtgång: 3-4 h med eleverna

Bokning via: linda.liljeberg@kalmarlansmuseum.se eller 0480-45 13 86