Fågelmuseet i Ottenby

Fågelmuseet i Ottenby ritades av arkitekten Jan Gezelius och byggdes åren 1960-1961. Museet är tillägnat havet och himlen – det är ett flygande hus som tillfälligt förankrats i marken. Byggnaden väckte stor uppskattning och uppmärksammades för sammansmältningen av byggnad, färg och ljus. Det är en utställningsbyggnad där väggarna fungerar som utställningsskärmar och de glasade slitsarna mellan väggpartierna gör att de står fria i omgivningens ljus.

Museibyggnaden förklarades byggnadsminne 1999. Taket var tidigare omlagt.

Uppdrag: Antikvarisk medverkan

År: 2015

Ort: Ottenby, Mörbylånga kommun

Ansvarig: Ulrika Haraldsson

Beställare: Sveriges ornitologiska förening, Ottenby Fågelstation

Rapport: Antikvarisk medverkan vid byte av tak på fågelmuseet i Ottenby (pdf)