Båtsmanstorpet Mönsterås-Timmernabben

När Trafikverket skulle bygga en ny gång- och cykelväg mellan Mönsterås och Timmernabben våren 2018 genomförde Museiarkeologi sydost en arkeologisk undersökning av lämningarna efter båtsmanstorpet Långnäs 93. Undersökningarna gav ny spännande kunskap om båtsmanslivet i Kalmar län och torpet under dess brukningstid. I samband med rapportarbetet gjorde vi också en omfattande arkivstudie som visade att Långnäs blev båtsmanstorp redan år 1689 och var i bruk fram till 1905 då bostadshuset monterades ner och flyttades till ny plats. Sammanlagt bodde 19 båtsmän med sina familjer på Långnäs. En av dessa var Johan Gustaf Nilsson Forss (båtsman 1872–1899) som bland annat gjorde en två år lång världsomsegling med skeppet Vanadis. Även om platsen städats noggrant när torpet flyttades påträffade vi ett antal fynd, däribland skärvor av fint dekorerad och importerad keramik och porslin.

I samband med undersökningen publicerade vi en liten populärvetenskaplig skrift. Denna kan du ladda ner här.

Ort: Timmernabben, Mönsterås kommun, Kalmar län

Ansvarig arkeolog: Nicholas Nilsson

Exploatör: Trafikverket

År: 2018